Bakterierna i tarmfloran spelar en viktig roll för utvecklingen av fetma och andra sjukdomar. Tarmfloran inkluderar bakterier, arkéer, svampar och virus etc som finns i våra tarmar.
Studier har visat att fiberrik kost är bra för att undvika dessa sjukdomar eftersom bakterier som bryter ner fibrer producerar kortkedjiga fettsyror som är viktiga för kroppens ämnesomsättning. Likaså har bakterier som tillverkar slem visat sig vara viktiga för att bygga upp tarmens insida så att den inte ska läcka ämnen ut i blodbanan och orsaka skada i form av autoimmuna sjukdomar.

En studie kallad Malmö Familjestudie ”Malmö Offspring Study” (MOS) som startade 2013 som ingick i en doktorsavhandling som lades fram 2019 av Louise Brunkwall visade på ett samband mellan fetma och tarmbakterierna.

Avhandlingen inkluderar även två arbeten där man studerat genetisk predisposition samt livsstil kopplad till matmönster.

Man fann att de som har fler riskgener för övervikt och drack läsk hade en större risk att vara överviktiga än de som hade färre antal riskgener eller de som drack mindre läsk.

Dock visade det sig att de som dricker mycket läsk (mer än en burk per dag) även generellt åt sämre än de som drack lite eller ingen läsk. Slutsatsen från den studien var att det inte nödvändigtvis är läsken ensam som orsaker en stor riskökning för övervikt, utan kosten som helhet.
Högt intag av sockersötade drycker såväl som drycker sötade med sötningsmedel samt kaffe kunde kopplas till individer med högt BMI och lägre utbildningsnivå, medan större intag av juice och te kopplades till lägre BMI och högre utbildningsnivå.
De som drack mycket sockrad dryck åt mindre av mat som vanligtvis förknippas med god hälsa, såsom frukt, grönsaker, yoghurt och fisk, medan de som drack mycket juice och te åt mycket av den sortens mat.

Länk till avhandlingen: Obesity; with a focus on diet quality and gut microbiota

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*