Tarmfloran kan påverka hjärnan och stressnivån

Hjärnan och tarmen påverkar varandra i ett ömsesidigt komplext samspel, genom det som kallas tarm-hjärna-axeln.

Tarmen ska upp de näringsämnen vi behöver från födan, men den ska samtidigt se till att främmande skadliga ämnen inte tas upp i kroppen utan förs ut med avföringen. Tarmen fungerar alltså som en barriär mot skadliga ämnen. Tarmens bakterieflora antas påverka denna tarmbarriären, och i förlängningen även hjärnans funktioner. Man tror att de bakterier vi har i tarmen kan producera ämnen som får tarmens försvar att fungera sämre eller bättre. Tarmen börjar då släppa in dessa skadliga ämnen i tarmslemhinnan.

När skadliga ämnena går från tarmen ut i blodet och vidare till hjärnan skapas en stressreaktion. Stressen kan i sin tur påverka tarmens rörelser, som påverkar bakteriesammansättningen, som i sin tur påverkar tarmbarriären och så vidare.

En liknande kedjereaktionen kan också starta i hjärnan. Ångest eller smärta kan påverka tarmens barriärfunktion så att genomsläppligheten av skadliga ämnen ökar.

Även från studier på möss har man sett att ändrad tarmflora förändrar djurens stressnivå. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*